Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 2. Runde > DAGENS SKRØNE > SKRØNE 7

SKRØNE 7

EN RIGTIG OG EN FORKERT SITUATIONSPLAN ER TILSENDT:

I går modtog vi en revideret situationsplan over Det Gamle Magasin og Benners Kiosk som ganske rigtigt viser Benner’s Kiosk som den ser ud i dag og ikke som en visionstegning fra bygherren.  Men den nye situationsplan er imidlertid også forkert idet taget på Langegade 2E er tegnet ind med 4 kviste og en forstørret taskekvist i taget.  Det er en visionstegning.

 

Endnu værre står det til med dimensioneringen og placeringen af trappetårnet.  Som det er indtegnet på situationsplanen stemmer det ikke overens med tegninger som er at finde andre steder i det tilsendte dokument.  Trappetårnet er vist 30% mindre på den nye situationsplan end det er vist på andre tegninger.  Ligeledes er trappetårnet på situationsplanen placeret 1,2 meter længere fra skel end som vist på andre tegninger.  Antallet af stødtrin er vist med forskelligt antal fra den ene tegning til den anden.  Elevatortårnet er slet ikke vist om end det er en del af projektet indtil der foreligger en dispensation.  Dette har jeg allerede gjort Teknisk Forvaltning opmærksom på i brev dateret d. 12. november 2009.

 

Nu har jeg igen gjort Teknisk Forvaltning opmærksom på disse fejl endnu en gang i et brev dateret d.18 november 2009 med vedhæftede tegninger og har udbedt mig et sæt dokumenter uden fejl og mangler.

 

Om disse fejl viser ukompetence eller om er dette gjort med vilje for at vildlede forbliver i det dunkle.   Af de to onder er det ikke klart hvilket er at foretrække.

 

En ting er sikker og det er at Teknisk Udvalg har givet en forhåndsgodkendelse på baggrund af dokumenter som indeholder fejl og mangler.