Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 2. Runde > DAGENS SKRØNE > SKRØNE 12

SKRØNE 12

Facaderne vil i stort omfang blive ført tilbage til deres oprindelige udseende fra omkring år 1900.

 

I Magasingårdsartiklen i Fyens Stiftstidende den 18. November udtaler bygningskonstruktør Sunke, at ”facaderne i stort omfang vil blive ført tilbage til deres oprindelige udseende fra omkring år 1900”.

Begrebet er i stort omfang misanbragt i denne sammenhæng.

Fakta er, at man med sikkerhed kan dokumentere, at facaderne aldrig har haft kviste, og at vinduerne aldrig har været dobbelt så store som i den østlige ende af Magasinet. Facaderne har heller aldrig haft en miniatureport og altangange, og trappeforanstaltningen har heller aldrig været en del af den oprindelige arkitektur.

I sin udtalelse til Kerteminde Kommune (2. Juni 2009) vurderer Robert Mogensen, at det må konstateres, at ”bygningsprojektet ikke er i overensstemmelse med lokalplanens §7, stk. 2 eller §9 stk. 2b, idet der ikke er tale om en rekonstruktion af ejendommens dokumenterede oprindelige træk. Ej heller kan det her siges, at ombygningsprojektet indgår i noget harmonisk forhold til nabobebyggelsen, læs Magasinets østlige halvdel, eller at ombygningsprojektets ydre fremtræden samt om og tilbygning synes at fremstå med særlig hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur”.

Det hedder endvidere, at ”For god ordens skyld skal det anføres, at lokalplanens formålsbestemmelse er planens mest tungtvejende. Der kan således ikke dispenseres fra lokalplanens formålsbestemmelser. Afvigelser herfra kan kun ske gennem vedtagelsen af en ny lokalplan”.