Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 2. Runde > DAGENS SKRØNE > SKRØNE 5

SKRØNE 5

BYGHERREN VIDSTE IKKE HVAD HAN GIK IND TIL.

Bygherren var på forhånd advaret af Teknisk Udvalg om, at det Gamle Magasin ikke egnede sig til at rumme 4-6 lejlighder.  Ved et forkøbsmøde forklarede Udvalget - under formandskab af Torben Andersen, SF, - at et sådan projekt ville kræve adskillige dispenationer

Tidligt i processen - i oktober 2008- meldte Ole Elmer fra Teksnisk Forvaltning (bilag 3) klart ud  til bygherren, at Udvalget var enig med Forvaltningen i, at der kunne arbejdes videre, og at "Forudsætningen er stadig, at ombygningen kan ske uden dispensationer fra formålsbestemmelserne i Lokalplan 80 og meget gerne som beskrevet af Robert Mogensen" (fra COWI)

Foreløbig har bygherren søgt om 3 dispensationer til ombygningen af Magasingården, og mange flere vil blive nødvendige.

1.  Bebyggelsesprocenten skal overskrides fra den tilladelige på 100% til 220%.

2.  Loftshøjden skal reduceres fra det tilladelige 2,5 meter til kun 2 meter.

3.  Elevatortårnet skal udeblive.

Bygherren har renoveret flere ejendomme i Kerteminde og har formentlig kendskab til, hvad der står i Lokalplanen.  Det samme må gælde Udvalgsformanden, Torben Andersen, som nu åbenbart - ifølge Fyens Stiftstidende fra d. 9. november, - er positivt indstillet overfor dispensationerne.