Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 2. Runde > DAGENS SKRØNE > SKRØNE 15

SKRØNE 15

KAN MAN VÆRE BÅDE FOR OG IMOD LOKALPLANEN?

Kan man søge dispensationer efter forgodtbefindende? Kan man være både for et trappetårn og imod et elevatortårn under samme paragraf.

Det er en skrøne, at man bare kan søge dispensationer efter forgodtbefindende.  Men det er hvad der sker i forbindelse med ombygningen af Magasingården.

Bygherren skal ifølge bestemmelser om, at der for bebyggelse med højeste bevaringsværdi (som Det Gamle Magasin) kun tillades ændringer af det ydre fremtræden, når det medfører, at ejendommens oprindelige træk rekonstrueres, søge dispensation for at kunne etablere et trappetårn på bygningens nordlige side.  Det har han ikke gjort.  Dette er i strid med lokalplanen.

Til gengæld har han søgt om dispenstaion fra bygningsreglementet for at slippe for at bygge et elevatortårn.  Og denne dispensation med den begrundlese, at elevatortårnet strider mod samme paragraf i lokalplanen.  Dette til trods for at hverken trappetårn eller elevatortårn er en del af den oprindelige arkitektur.