Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 2. Runde > DAGENS SKRØNE > SKRØNE 13

SKRØNE 13

TRAPPETÅRNET ER EN NØDVENDIGHED:

 

Trappetårnet på Magasingårdens nordlige side er ikke en nødvendig foranstaltning. Det er kun nødvendigt, hvis man vælger at begå overgreb på ejendommen. Et overgreb, som har "mindelser om små lejligheder i almennyttigt byggeri" (Kulturarv Fyn), og som derudover ikke er i overensstemmelse med lokalplanens formålsbestemmelser.  Den foreslåede bebyggelsesprocent er på 220 hvor lokalplanen tillader maksimum 100%.

 

Robert Mogensen skriver i sin udtalelse til Kerteminde Kommune, at det for god ordens skyld skal anføres, at "lokalplanens formålsbestemmelser er planens mest tungtvejende. Der kan således ikke dispenseres fra lokalplanens formålsbestemmelser. Afvigelser herfra kan kun ske gennem vedtagelsen af en ny lokalplan".

 

Det er ikke nødvendigt at proppe fire lejemål ind i Magasingårdens vestlige del. Man kunne forestille sig, som Kulturarv Fyn også nævner, at man kunne lave to boliger, som lå ved siden af hinanden med hver sin indvendige trappe.

 

Trappetårnet er ingen nødvendighed.