Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 2. Runde > DAGENS SKRØNE > SKRØNE 2

SKRØNE 2

 

BYGHERREN HAR FÅET FORHÅNDSGODKENDELSE AF TEKNISK UDVALG:

Teknisk Udvalg, under formandskab af Torben Andersen, SF, har ved et møde d. 3. november 2009 tilsyneladende givet bygherren forhåndsgodkendelse på projektet. (Fyens Stiftstidende d. 9. november 2009)

Teknisk Udvalg kan ikke forhåndsgodkende et projekt før bemærkninger fra naboer i form af en partshøring er indløbet og før Teknisk Forvaltning har udarbejdet og udstedt en indstilling.  Teknisk Udvalgs endelige vurdering af en byggesag er blandt andet baseret på disse vigtige udsagn.

Man kan undre sig over at Teknisk Udvalg har behandlet sagen og givet projektet en forhåndsgodkendelse baseret på dokumenter som indeholder fejl og mangler.  Her henfører jeg blandt andet til dimensioneringen og placeringen af trappetårnet samt til to sæt tegninger med samme titel og dato som ikke stemmer overens.