Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde"


MAGASINGÅRDEN

OVERSIGTSKORT

ARKIV

 

 

Formålet med denne hjemmeside er at holde Byrådet og Teknisk Forvaltning ansvarlige for at Lokalplanerne i områderne holdes i hævd.

Lokalplanerne er til for at overholdes.  En dispensation bør kun udstedes når der kan påvises en nødvendighed.

Indsigelser fra naboer er en del af processen.  At der ingen indsigelser er giver ikke grønt lys for en dispensation hvis ansøgningen i øvrigt strider imod Lokalplanen.

For os som holder af at bo i en velbevaret fiskerby gælder det om at:

Systematisere vores arbejde.

Koordinere vores anstrengelser.

Organisere vores kræfter.

Fokus på denne hjemmeside er Lillestranden, Lokalplan 79 og Kerteminde Bymidte, Lokalplan 80.

Læserbreve er velkomne.  Klik på "Mailform" til venstre eller benyt e-mail adressen: byggematadoren.kerteminde@gmail.com

Læg mærke til at hjemmesiden har en bindestreg og e-mail adressen har et punktum.

Hvis et læserbrev må lægges ud på hjemmesiden, så venligst noter en tilladelse i brevet.

Inviter en ven til at besøge hjemmesiden.  Jo flere vi er jo bedre.

Følg med i www.Byggematadoren-Kerteminde.dk  og bliv opdateret omkring møder og de seneste udviklinger.

Hjemmesiden vil også blive benyttet til at indsamle underskrifter når tiden er inde.