Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > Notater og Lokalplaner > Notater fra Robert Mogensen > Udtalelse, 22 juni 2009, Citater

Udtalelse, 22 juni 2009, Citater

COWI, ved Robert Mogensen

 

Citater fra udtalelsen:

 

"For god ordens skyld skal anføres at lokalplanens formålsbestemmelser er planens mest tungtvejende. Der kan således ikke dispenseres fra lokalplanens formålsbestemmelser.  Afvigelser herfra kan kun ske gennemvedtagelse af en ny lokalplan."

 

"Min samlede konklusion er således at det tilsendte ombygningsprojekt ikke kan siges at være i overensstemmelse med den bevarende lokalplan nr. 80´s hensigt eller bestemmelser."