Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > LOGBOG > 18. oktober 2010 - Byggeafvigelse

18. oktober 2010 - Byggeafvigelse

Samtidig med, at der bliver grebet hårdt ind overfor f. eks. en husejer, som ikke har vidst, at der skulle søges godkendelse til at 5 kvadratmeter stort halvtag, så bliver der taget lempeligt på afvigelser fra den byggetilladelse, som Kerteminde Kommune har givet til byggeriet i Magasingårdens vestlige del.                                     

 

Her kan man konstatere, at der i den nordlige facade foreløbig er syv større afvigelser fra de godkendte tegninger:                                                                                  

 

* I det nederste mansardtag mangler der 3 tagvinduer.                                                    

 

* På 1. sal mangler der to vinduer.                                                                                         

 

* I stueetagen er der installeret et vindue for meget, men et andet vindue mangler.                                                                                                                                    

 

Så der bliver med andre ord ikke bygget efter de godkendte tegninger. I stedet afventer kommunen indhentning af reviderede tegninger og afklaring af eventuelle uoverensstemmelser, - som er tydelige, - mellem projektet og det udførte. Det betyder i princippet, at bygherren i kan gøre, hvad han vil, og løbe an på efterfølgende at få eventuelle afvigelser fra byggetilladelsen godkendt, når byggeriet er færdigt.