Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > LOGBOG > 1. november 2010    Kertemindes bymidte

1. november 2010    Kertemindes bymidte

 

Husene i Kertemindes bymidte er omfattet af Lokalplan 80, og mange af husene her er klassificeret som bevaringsværdige og højst bevaringsværdige. Lokalplanen er en afgørende forudsætning for at bevare det unikke miljø i bymidten, og bygningerne må ikke ændres uden særlig tilladelse.

I bogen ”Historiske huse i Kerteminde”, populært kaldet Registranten, fortæller daværende museumsinspektør og nuværende direktør for Østfyns Museer Erland Porsmose og daværende borgmester Gunnar Rasmussen om baggrunden for den bevarende lokalplan, som skal beskytte den indre bykerne mod ødelæggelse. I forordet, fra 1989, til bogen skriver de:

I 1976 lod byrådet i Kerteminde med hjemmel i bygningsvedtægten tinglyse en bestemmelse på mere end 500 ejendomme (hele den gamle bykerne), om at bebyggelsens ydre fremtræden ikke måtte ændres uden særlig tilladelse fra byrådet. Disse bestemmelser er ikke indført for at genere de pågældende husejere; men hele bevaringsarbejdet indgår som led i bestræbelserne for at gøre rammen om borgernes daglige tilværelse så god som mulig.

Kertemindes bymidte er omfattet af Lokalplan 80, som nøje angiver bl. a.  bygningernes bevarings- og fredningsmæssige status og de tilladte bebyggelsesforhold. Det er de forhold, man som borger skal respektere i egen og andres interesse. Når byrådet har vedtaget en lokalplan, er den bindende for de ejendomme, som ligger indenfor planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold, som er i strid med planens bestemmelser.

Den gældende lokalplan nr. 80 er dateret september 2003.