Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > ARKIV > Statsforvaltningen

Statsforvaltningen

8. marts 2012   Opsummering af klager

10. januar 2012   Klage over ibrugtagningstilladelse

4. januar 2012   Klage som følge af Ombudsmandens afgørelse

21. dec. 2011   Statsforvaltningen til KK om 4 klager

        12 december 2011    Med bøde straffes den:  Trappetårnet

        12 december 2011    Servitutter på ejendommen 2.

        6. december 2011    Servitutter på ejendommen 1.

        4. november 2011     Med bøde straffes den:  Ulovlig indflytning

4. oktober 2011        Mine kommentarer til KK svar på 17 klager

7. september 2011   Fra butik til Samlingssted, Benners Kiosk

9. aug. 2011    Statsforvaltningen, brev til KK over 17 klager.

        9. august 2011  Tilladelse til at svinge porte ud over fortov

        19. juli 2011    Klage over ikke at være blevet parthørts

        19. juli 2011    Klage over ikke at være blevet partshørt

                             Matrikeltegning

        13. juli 2011    Kommunen har ikke standset 4 ulovlige indflytninger.

10. juni 2011  Statsforvaltningen, brev igen til KK over 3 klager.

        8. juni 2011   4 ulovlige indflytninger.

        8. juni 2011   Ingen partshøring omkring Benners Kiosk.

        8. juni 2011   Klage over lempelser og dispensationer i byggetilladelsen.

      24. maj 2011  Byggeri gået igang uden byggetilladelse.

      23. maj 2011  Byggeri af trappetårn uden godkendelse.

      23. maj 2011  Indflytning har fundet sted uden ibrugtagningstilladelse.

      23.maj 2011  Manglende partshøring omkring Benners Kiosk.

7. april 2011  Statsforvaltningen, brev til KK over 6 klager.

        9. marts 2011

        28. febr. 2011

        7. febr. 2011

        2. febr. 2011

        23. dec. 2010

        22. dec. 2010

30. maj 2011  Nu 3 ulovlige indflytninger

8. mar. 2011  Klage over at trappetårnet er i strid med BR08.

25. febr. 2011   Klage over lempelser og dispensation til byggetiladelsen, Det Gamle Magasin.

6. febr. 2011     Kommentarer til KKs svar til Statsforvalt. d. 31. jan. 2011.

4. febr 2011      Klage over lydklasser, Langegade 2E.

31. jan. 2011     KKs svar til Statsforvaltningen over 9 klager. 

22. dec. 2010   Klage over manglende dokumentation samt overtrædelse af museumsloven. Afventer svar

22. dec. 2010   Byggetilladelsen basseret på reviderede tegninger.  Afventer svar

2. nov. 2010     Statsforvaltningen, brev til KK over 9 klager (*)

5. okt. 2010      *  Mangel på referater. 

28. sept. 2010  *  Så er sløret faldet. 

20. sept. 2010  *                                                              Afventer svar

16. sept. 2010  *  Byggetilladelse til trods for lokalplan.  Langegade 2E  Afventer svar

14. sept. 2010   *  Fejlagtige dokumenter. 

2. sept. 2010     *  KKs holdning til ulovlighederne. 

27. aug. 2010    *  Bygger ikke efter tegningerne. 

2. aug. 2010      *  Bemærkninger til KK svar til Statsforvaltningen

15. juli 2010      *  KK har skønnet at kirken..... 

9. juli 2010         KKs svar til Statsforvaltningen vedrørende 2 klager  Side 1, 2, 3 og 4

28. maj 2010    Statsforvaltningens brev til KK over 2 klager, 11.5.2010 og 13.5.2010

19. maj 2010     Lokalplan kan ikke håndhæves.  Afventer svar

13. maj 2010    * Klage over overtrædelser af BR08 og Lokalplan 80

11. maj 2010    * Klage over at alle naboer ikke er blevet hørt

7. april 2010      Forlængelse af min klage.  Afventer svar

29. marts 2010   Magasinet er lokalplanpligtigt byggeri.  Afventer svar

4. dec. 2009       Procedurefejl. Afventer svar

11. juli 2009      KK har ikke hjemmel til at sende Magasinet til Partshøring.  Afventer svar

8. juni 2009       Akustik  Afventer svar

5. juni 2009      Loftshøjder  Afventer svar

19. maj 2009    Kerteminde Kommune omgår egen lokalplan  Afventer svar