Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > ARKIV > Naturklagenævnet

Naturklagenævnet

11. januar 2010     Til KK vedrørende dispensationer Magasinet

14. januar 2010     1. klage til Naturklagenævnet, Magasinet

9. marts 2010         Naturklagenævnets afgørelse af 1. klage, Magasinet

29. marts 2010        2. klage til Naturklagenævnet, Magasinet

12. maj 2010           Naturklagenævnets afgørelse af 2. klage

25. maj 2010           NKNs brev til KK

19. juli 2010           KKs svar til NKN

26. juli 2010             Mit svar til NKN om brev fra KK til NKN

16. sept. 2010          1. klage til NKN over Langegade 2E. 

21. oktober 2010      NKN til KK angående klage over Langegade 2E

8. november 2010     NKNs brev til Ombudsmanden

31. januar 2011        KKs svar til Naturklagenævnet, Langegade 2E. 

9. februar 2011         Mine kommentarer til KKs svar til NKN af d. 31. jan. 2011

7. juni 2011              Klage over ikke at være blevet partshørt vedrørende Langegade 2G

13. juni 2011              Mine kommentarer til KKs svar til NKN af d. 10. marts 2011

29-12-2011             Vedrørende Ombudsmandens afgørelse.

16.1.2012                Fra butik til musik, Benners Kiosk

19.1.2012                Forlængelse af min klage af d. 16.1.2012

6.2.2012            NMKN har ikke kendskab til en dispensation

14.2.2012    Hvis kommunen ikke har dispenseret må kommunen søge forholdet lovliggjort. Afventer svar

21.2.2012    NMKNs afgørelse vedrørende Langegade 2E

25.4.2012    NMKN afgørelse: Ulovlig anvendelse af Benners Kiosk til resturationsformål, Langegade 2G.