Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > ARKIV > Kalender

Kalender

NKN = Naturklagenævnet

KK = Kerteminde Kommune

25.4.2012    NMKN afgørelse: Ulovlig anvendelse af Benners Kiosk til resturationsformål, Langegade 2G.

8. marts 2012 Opsummering af klager til Statsfortvaltningen

21.2.2012    Naturklagenævnets afgørelse vedrørende Langegade 2E

14.2.2012    Hvis kommunen ikke har dispenseret må kommunen søge forholdet lovliggjort

13.2.2012           Fra Ombudsmanden, NMKN har taget stilling til dispensationer

6.2.2012            NMKN har ikke kendskab til en dispensation

30.1.2012        2 fortolkninger af Ombudsmandens afgørelse

25.1.2012     Ikke nødvendigt for min vurdering, eksperter

23.1.2012     Borgemsteren til mig vedrørende Ombudsmandens afgørelse

19.1.2012                Forlængelse af min klage af d. 16.1.2012

17.1.2012      Brev til borgmesteren vedrørende Ombudsmandens afgørelse

17.1.2012      Brev til borgmesteren vedrørende Ombudsmandens afgørelse

16.1.2012                Fra butik til musik, Benners Kiosk

12.1.2012    Konkret vurdering og tinglyst facadedeklaration

11.1.2012   Fra Omb.  der forelå en fejl fra myndighedernes side

10. januar 2012   KLage til Statsforvaltningen om ibrugtagningstilladelse

4. januar 2012    Klage til Statsforvaltningen vedrørende Ombudsmandens afgørelse

4. januar 2012    Mine kommentarer til Ombudsmandens afgørelse

29. december 2011    Til NKN om Ombudsmandens afgørelse

20. december 2011(1)(2)   Ombudsmandens afgørelse

21. dec. 2011   Statsforvaltningen til KK om 4 klager

        12 december 2011    Med bøde straffes den:  Trappetårnet

        12 december 2011    Servitutter på ejendommen 2

        6. december 2011    Servitutter på ejendommen 1

        4. november 2011     Med bøde straffes den:  Ulovlig indflytning

7-11-2011                Fra butik til Samlingssted, Benners Kiosk

4 november 2011       Med bøde straffes den....

4. oktober 2011        Mine kommentarer til KK svar på 17 klager

9. august 2011  Tilladelse til at svinge porte ud over fortov

9. aug. 2011    Statsforvaltningen, brev til KK over 17 klager.

19. juli 2011    Klage over ikke at være blevet parthørts

19. juli 2011    Klage over ikke at være blevet partshørt

                             Matrikeltegning

13. juli 2011    Kommunen har ikke standset 4 ulovlige indflytninger.

10. juni 2011  Statsforvaltningen, brev til KK over 3 klager.

7. juni 2011  Nu 4 ulovlige indflytninger.

        8. juni 2011   4 ulovlige indflytninger.

        8. juni 2011   Ingen partshøring omkring Benners Kiosk.

        8. juni 2011   Klage over lempelser og dispensationer i byggetilladelsen.

      24. maj 2011  Byggeri gået igang uden byggetilladelse.

24. maj 2011  Byggeri gået igang uden byggetilladelse.

      23. maj 2011  Byggeri af trappetårn uden godkendelse.

      23. maj 2011  Indflytning har fundet sted uden ibrugtagningstilladelse.

      23.maj 2011  Manglende partshøring omkring Benners Kiosk.

28. april 2011  Vedrørende brandteksnisk redegørelse fra Rambøll

7. april 2011  Statsforvaltningen, brev til KK over 6 klager.

7. april 2011     Indgangspartiet ændret

8. mar. 2011     Klage over at trappetårnet er i strid med BR08.

25. febr. 2011   Klage over lempelser og dispensation til byggetiladelsen, Det Gamle Magasin

20. febr. 2011   Porten svinger udad, til KK

14. febr. 2011    Trappen når ikke jorden

6. febr. 2011     Kommentarer til KKs svar til Statsforvalt. d. 31. jan. 2011

31. jan. 2011    Tiden går baglæns

22. dec. 2010   Klage over manglende dokumentation samt overtrædelse af museumsloven. Afventer svar

22. dec. 2010   Byggetilladelsen basseret på reviderede tegninger.  Afventer svar

2. nov. 2010      Statsforvaltningen, brev til KK.  Afventer svar

5. okt. 2010       Mangel på referater, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

31. sept. 2010    Min reaktion på NKNs skrivelse til Ombudsmanden

28. sept. 2010    Så er sløret faldet, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

16. sept. 2010    Byggetilladelse til trods for lokalplan.  Afventer svar

16. sept 2010     1. klage til NKN over Langegade 2E.  Afventer svar

14. sept. 2010    Fejlagtige dokumenter, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

13. sept. 2010    NKNs svar til Ombudsmanden, 1. klage:

13. sept. 2010    Ombudsmandens skrivelse til mig vedrørende NKN og KK, 1. klage

6. sept. 2010      NKNs svar til Ombudsmanden:  side 1, side 2, side 3

2. sept. 2010      KKs holdning til ulovlighederne, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

27. aug. 2010     Bygger ikke efter tegningerne, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

2. aug. 2010       Bemærkninger til KKs svar til Statsforvaltningen

19. juli 2010        KKs svar til NKN, 1. klage

15. juli 2010        KK har skønnet at kirken---

4 juni 2010          Ombudsmandens skrivelse til mig.  Har modtaget 2. klage

25. maj 2010       NKNs brev til KK, 1. klage

25. maj 2010       Min klage til Ombudsmanden over NKNs 2. afgørelse

19. maj 2010        Lokalplan kan ikke håndhæves, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

18. maj 2010       Ombudsmandens brev til NKN og KK vedrørende 1. klage

12. maj 2010       NKNs afgørelse af 2. klage:  side 1, side 2

7. april 2010        Forlængelse af min klage

31. marts 2010    Byggetilladelse til Langegade 2C - Det Gamle Magasin 

31. marts 2010    Ombudsmanden har nodtaget min 1. klage

29. marts 2010    Min 2. klage til NKN

29. marts 2010    Magasinet er lokalplanpligtigt byggeri, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

19. marts 2010     Min 1. klage til Ombudsmanden.  Afventer svar

9. marts 2010      NKNs 1. afgørelse

14. jan. 2010       Min 1. klage til NKN, Magasinet 

4. dec. 2009         Teknisk Udvalg godkender skitseprojektet

4. dec. 2009         Procedurefejl, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

30. nov. 2009       Partshøring, mine indsigelser

25. nov. 2009       Forvaltningens indstilling  (530)

13. nov. 2009       Indkaldelse til partshøring 2. gang

27. okt. 2009       Forvaltningens indstilling   (516)

30. juli 2009        Forvaltningens indstilling til Udvalget

10. juni 2009        KK har ikke hjemmel til at sende Magasinet til partshøring, klage til Statsforvaltningen.  Afventer svar

8. juni 2009          Akustik, klage til Statsforvaltningen

5, juni 2009          Loftshøjder, klage til Statsforvaltningen

19. maj 2009        KK omgår egen lokalplan, klage til Statsforvaltningen

Projektet trukket

14. maj 2009        Indkaldelse til partshøring 1. gang

14 nov. 2008        Tidligste skitseprojekt

LANGEGADE 2E

13. juni 2011  Mine kommentarer til KKs svar til NKN af d. 10. marts 2011

 7. juni 2011  Nu 4 ulovlige indflytninger

7. juni 2011    Klage over ikke at være blevet partshørt vedrørende Langegade 2G

30. maj 2011  Nu 3 ulovlige indflytninger

13. maj 2011    Så er en ældre dame flyttet ind

4. febr 2011      Klage over lydklasser, Langegade 2E.

31. jan. 2011    KKs svar til NKN

21. okt. 2010    NKNs brev til KK

16. sept. 2010    Klage til NKN.  Afventer svar

15. sept. 2010     Byggetilladelse  Byggesagsbehandling på 7 dage!

8. sept. 2010       Godkendelse af skitseprojekt

8. sept. 2010       Klagevejledning til NKN

6. sept. 2010       Sunkes svar på partshøringen

3. sept. 2010       Udstedelse af rettelser af tegninger

15. aug. 2010      Partshøring deadline

14. aug. 2010      Partshøring, mine indsigelser

2. aug. 2010        Indkaldelse til partshøring