SKRØNE 16

SKAL MAN HJÆLPE EN BYGHERRE SOM BEGÅR OVERGREB PÅ BYEN TIL EJEN FORTJENESTE:

Hvorfor vil Teknisk Udvalg, stik imod tre eksperters vurdering, godkende ombygningen af Det Gamle Magasin? (Kulturarvstyrelsen, Kulturarv Fyn og Robert Mogensen fra COWI)  Sidstnævnte har kommunen selv ansat til at vurdere projektet.  Alle tre eksperter er enige om at trappeforanstaltningen er uacceptabel.

Hvorfor vil Teknisk Udvalg godkende ombygningen af Det Gamle Magasin når det er blevet gjort opmærksom på at projektet er i strid med formålsbestemmelserne i den bevarende lokalplan?  Dette betyder, at kun ved at ændre i den bevarende lokalplan, kan projektet gennemføres.

Hvorfor vil Teknisk Udvalg godkende ombygningen af Det Gamle Magasin på baggrund af dokumenter som er fejlagtige og vildledende? Dokumenterne fremstiller 3 forskellige trappetårnsløsninger.

Hvorfor vil Teknisk Udvalg ignorere eksperter og overtræde loven for at række en hjælpende hånd til en bygherre som begår overgreb på byen til egen fortjeneste?

Jeg foreslår at Teknisk Udvalg udsætter dets beslutning.