Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 1. Runde > Udtalelse fra Kulturarv Fyn

Udtalelse fra Kulturarv Fyn

Den fulde tekst

 

30 juni, 2009

Citater fra udtalelsen:

 

"Lejlighedsindretningen med en række meget små lejligheder der mest har mindelse om små lejligheder i nyere, almennyttigt byggeri er ude af trit med pakhusets store kraftige konstruktive princip."

 

"Trappestilladset mod gården er uacceptabelt og forringer indtrykket af pakhuset som en stor solid bygningsmæssig klump.  En ny hovedtrappe til de nyindrettede lejligheder i pakhuset bør således af hensyn til pakhusets enkle og kraftfulde hovedform holdes indenfor pakhusets asokkelgrund."

 

"Opsætning af de skitserede kviste i taget er ligeledes yderst uheldig.  Navnlig taskekvisten i den øverste del af tagkonstruktionen er stærkt forringende for pakhusets hovedform."

 

"På den baggrund er vi i Kulturmiljørådet af den overbevisning at det fremsendte forslag.......er i kraftig modstrid med stedets ånd og vil medvirke til en yderligere forsimpling af dette oprindeligt meget fine og robuste anlæg."

 

Pakhuset hører ubetinget til blandt Kerteminde bys væsentligste og mest markante bygninger med stor arkitektonisk og kulturhistorisk værdi."

 

Undermenu