Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 1. Runde > Miljø og Kulturforvaltningens indstilling > 16. juni 2009  Kulturarvstyrelsen

16. juni 2009  Kulturarvstyrelsen

Kulturarvstyrelsen har givet afslag på min anmodning om at få Det Gamle Magasin fredet.  Begrundelsen er at bygningen allerede er så ødelagt at de væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter er gået tabt.

Selvom Kulturarvstyrelsen ikke har fundet at det tidligere pakhus kan "bære" en bygningsfredening, vil de gerne understrege dets høje bygningsværdi.  Der er tale om en markant bygning med stor lokalhistorisk betydning og en særdeles fremtrædende placering i byen.

Kulturarvstyrelsen er endvidere enig med mig i at det projektforslag for bygningens vestlige del indeholder en del problemer.  Kulturarvstyrelsen vil i et brev til Kerteminde Kommune gøre opmærksom på sin holdning til projektet.  Jeg afventer en kopi af en sådan udtalelse.