Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 1. Runde > Læserbreve til Kjerteminde Avis > 23 april 2009

23 april 2009

Dato:    20 april, 2009

Til:        Kjerteminde Avis

 

Læserbrev:

Akacietræet i Benners Kiosk

 

I et brev til Teknisk Forvaltning dateret d. 15 april, 2009 har jeg bedt om at få indsigt i byggetilladelserne samt de tilhørende dispensationer for Fiskergade 13 og 15 i Kerteminde.  Det har jeg gjort for at lære hvad grundlaget er for de mindst 12 dispensationer Byrådet har været nød til at udstede i forbindelse med byggetilladelserne.  (www.byggematadoren-kerteminde.dk, breve til Teknisk Forvaltning, 15 april, 2009)

 

Lokalplanen er et juridisk bindende dokument.  Den er til for at overholdes.  For at der kan udstedes en dispensation skal der påvises en nødvendighed eller der skal udarbejdes en ny lokalplan.  (Lokalplan 79 side 33, §15.3)   Mangel på indsigelser fra naboer udgør ikke grundlag for udstedelse af dispensationer.  Jeg ser derfor frem til svar fra Teknisk Forvaltning som vil oplyse mig.  Byggetilladelser og dispensationer er offentlige dokumenter.

 

Eller er Kerteminde et lovløst samfund?  Gør man som man har lyst til og ser om det går?  Hvis det ikke går, så kan man efterfølgende søge dispensation som automatisk vil blive udstedt med den indstilling at ”nu er skaden sket og det er for sent alligevel”.  Denne indstilling mener jeg som arkitekt er for slap. Hvis der er foregået en ulovlighed skal den rettes så at lokalplanen overholdes.

 

Dette bringer mig til Akacietræet i Benners Kiosk.  Dette træ er folkeeje.  Skæbnen vil at dette træ ligger i Benners Kiosk og Benners Kiosk er netop købt af Byggematadoren-Kerteminde.  Hvad nu hvis han fælder træet samtidig med at han er i gang med en grundig renovering af butikken? Så er det for sent!  Det kan ikke erstattes fra den ene dag til den anden.   Det kan ikke gøres godt igen.  Akacietræet er ikke beskyttet af Lokalplan 80 for området.  Kan vi forvente at Byggematadoren-Kerteminde har forståelse for og vil vise omsorg for Kertemindes værdier?

 

Med venlig hilsen,  Bodil Vaupel, MAA, AIA