Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 1. Runde > Breve til Teknisk Forvaltning > 30 marts 2009

30 marts 2009

Dato:    30 marts, 2009

Til:        Jørgen Lunde

            Teknisk Forvaltning

            Kerteminde Kommune

 

e-mail:  JLE@Kerteminde.dk

 

Tak for et behageligt møde i dag på Teknisk forvaltning.

Jeg har nu kigget på tegninger og læst notatet som du så venligt kopierede til mig.

 

Må jeg gøre opmærksom på et par detaljer:

 

TRAPPETÅRNET

1. Tegner men det nye trappetårn ind på tegningen af gårdhaven (nu kaldet baggården) ifølge de seneste facadetegninger og trappesnit, vil man erfare at trappetårnet nu er større end det tidligere forslag.

2. Dette tårn vil kaste skygge i vores gårdhave og vil i det hele taget skærme for lysindfald på vores nord facade som trods alt får en del sol om sommeren.

3. Derudover er dette trappetårn næppe kun et trappetårn men vil også fungere som terrasse til lejlighederne hvorfra man vil kunne beglo hele vores gårdhave.

4. Dette trappetårn er en tilbygning til det eksisterende byggeri og er ikke nødvendighed for renoveringen.  Det er et udvidet bygningsareal.  Trappen bør placeres indenfor selve bygningskroppen.  Sådan et forslag bør bearbejdes til sammenligning med de øvrige forslag.

 

FLUGTVEJE:

1. Der skal kun bruges 2 flugtveje per bolig.  På nuværende tidspunkt er der indtegnet mere end 2 flugtveje per bolig.

2. Flugtvejene, som de på nuværende tidspunkt er dimensionerede på sydfacaden, måler 90cm i bredden og 100cm i højden.  Dette overstiger kravene i BR08 hvor der står at en redningsåbning skal være min. 60cm bred og 70cm høj, tilsammen min. 150cm.

 

LOKALPLAN # 80:

Denne er jeg ikke i stand til at finde på nettet.  Vil du være sød at sende mig et link?

 

4 STRIBER PÅ VORES DEL AF PAKHUSET:

1. Jeg læste med interesse Robert Mogensens notat vedrørende Magasinet.  Sidst nævner han at de påmalede røde striber er malplacerede.  Da vi i sin tid renoverede ejendommen og tog al plastikmaling af, fandt man i murværket 4 røde bånd hvoraf de to var fremhævede.  Dette har jeg fotografisk dokumenteret.  Vi valgte at bibeholde de 4 oprindelige bånd da vi igen pudsede facaden op.  De 4 striber kan man også finde på gamle malerier af ejendommen.

 

FACADETEGNING MOD SYD:

1. Facadetegningen mod syd er ikke rigtigt tegnet op.  Den mangler midtrisalitten omkring porten.

 

SKEL MELLEM DE TO BOLIGER:

1.         Skel mellem de to boliger er ligelides ikke korrekt indtegnet.  Ifølge tegningen går skellet gennem vores soveværelse.

 

AKUSTIK:

Må jeg igen på det kraftigste pointere at akustikken de 2 boliger imellem er meget dårlig.  Væggens reduktionsværdi er ringe og bygningslyd forplantes gennem bjælker fra den ene til den anden.  Fodtrinsstøjen er markant.  Dette har ikke tidligere generet os, idet rummene som ligger op af vores del af ejendommen ikke blev brugt.

 

Med venlig hilsen,  Bodil Vaupel, MAA, AIA