Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 1. Runde > Breve til Teknisk Forvaltning > 02 april 2009

02 april 2009

Dato:    02 april, 2009

Til:        Jørn Lunde

            Teknisk Forvaltning

            Kerteminde

 

Hej Jørn,

 

1. Ifølge den nyeste BBR rapport kan jeg godt se at der står noteret at der ingen kælder er i ejendommen.  Tegnestuen beretter heller ikke om en sådan. I en BBR rapport fra 1994 står der at der er en kælder på 70 kvm.  Hvor er den blevet af?  Jeg ved også med sikkerhed at der er en kælder under Torbens systue på nuværende tidspunkt.  Man kan også se på tegning nr. 3.12 at der er indtegnet 2 kældervinduer, samt på tegning 4.01 er der indtegnet en udvendig trappe som nedgang til kælder.  Nedgangen til trappen ligger således at det er vanskeligt at bedømme hvor stor kælderen er.  Mit bedste gæt er at den er minimum 9 meter gange 9 meter, altså 81 kvm.

2. Ifølge BR08 kapitel 3.2.2 stk. 5 skal der i bygninger med 3 etager og derover installeres én elevator der kan betjene hver etage.  SBI anvisning 216 samme sted skriver:  En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning med 3 etager……

 

Jeg kan ikke se at der er taget forbehold til en elevator i de nuværende tegninger.

 

Generelt:          

På side 10 i Lokalplan nr. 80 står der at ”Lokalplanen fastlægger, at for bebyggelse af høj bevaringsværdi skal ændringer af bebyggelsen være i overensstemmelse med bygningens oprindelige udseende.”

På side 22  i samme lokalplan står der at ”For bebyggelse af højeste bevaringsværdi tillades kun ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden, når det medfører, at ejendommens dokumenterede, oprindelige træk rekonstrueres, og når ændringerne samtidig indgår harmonisk i forhold til nabobebyggelse og områdets bevaringsværdige helhed.”

På side 25 står der at ”for bebyggelse med højeste bevaringsværdi angivet på kort 3, skal ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden samt om- og tilbygning ske med særlig hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur.”

Ifølge kortbilag nr. 3 er matrikel nr. 45A noteret som en bygning af høj bevaringsværdi.

 

3. Tagvinduer mod gaden: 

På side 26 i Lokalplan 80 står der: ”I forhusbebyggelse må der i tagflader mod gaden ikke etableres ovenlysvinduer bortset fra fredningsvinduer og støbejernsvinduer.

Samme side står der:  ”Kviste skal primært udføres som sadeltagskvist….

I denne tagflade har der i øvrigt aldrig været kviste.

Ser man på gamle fotografier, for eksempel figur 169 i bogen om ”Historiske Huse i Kerteminde” kan man se at tagfladen i 1906 har haft støbejernsvinduer.

Fra prospektkort af ubestemt dato kan man se at der har været støbejernsvinduer.  Måske kan museet hjælpe til med at bestemme datoen.  Paludan Müllers byste, fra 1809, står der i et lille anlæg med træer.  Der er vist skodder på førstesal på vores del af bygningen.

Generelt har der aldrig i pakhuse været kviste i tagfladen.  Der er historisk ingen belæg for kviste i denne sammenhæng bortset fra hejsekviste.

4. Tagvinduer mod gården:

Se 3 ovenfor.

På side 26 i Lokalplan 80 står der:  ”På bygninger-hvor der oprindeligt har været taskekviste eller andre kvistformer- kan kviste udføres efter disse forbilleder.  Her foreligger imidlertid ingen forbilleder.” 

Der har aldrig været kviste af nogen art på denne tagflade.  Slet ikke halvbuekviste.

5. Vinduer mod gaden:

På side 27 i Lokalplan 80 står der: ”Oprindelige vinduer skal i videst muligt omfang bevares.”

Vinduesudformningen skal være i overensstemmelse med facadens bygningsstil.”

Dette lever den planlagt facadetegninger langt fra op til.

6. Vinduer mod gården:

Kompositionen er mangelfuld for at sige det mildt.  Der mangler rytme og den oprindelige opdeling af vinduer er gået tabt.  Dette er ikke en harmonisk facade.  Bebyggelsens arkitektoniske præg er gået tabt og bygningens kulturhistoriske træk er ikke til at genkende.  Facaden indgår ikke harmonisk i forhold til nabobebyggelse og områdets bevaringsværdige helhed.  Således har facaden aldrig oprindeligt set ud.  Ej heller er den i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

 

Med venlig hilsen,  Bodil Vaupel, MAA, AIA