Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 1. Runde > Breve til Teknisk Forvaltning > 01 april 2009.1

01 april 2009.1

Dato:    01 april, 2009

Til:        Jørn Lunde

            Teknisk Forvaltning

            Kerteminde

 

Efter at have set på arealoplysninger fra tegnestuen Sunke og Dydensborg har jeg følgende kommentarer:

 

Antager vi at arealoplysningerne er korrekte ser tallene ud som følgende:

 

Grundareal:                   424 kvm

Bebygget areal:             260 kvm plus gårdhus

Friareal:                        152,5 kvm inkl. trapper og altaner

 

Eksisterende bebyggelse:

Beboelse:                      292 kvm

Erhverv:                         261 kvm

Byggeprocent:               130                   Overstiger de 100

Nødvendigt friareal:         99 kvm             Godkendt ifølge lokalplan # 80

 

Planlagt bebyggelse:

Beboelse                       621 kvm

Erhverv                          261 kvm

Byggeprocent:               208                   Overstiger de 100

Nødvendigt friareal          181 kvm            Ikke godkendt ifølge lokalplan # 80

 

Den øgede udnyttelse af bebyggelsen er på 160%.

 

Ifølge kommuneplantillæg # 11 tillades det at byggeprocenten overstiger 100 kun hvis friarealet for boliger er 25% og friareal for erhverv er 10% overholdes.  (side 29 og side 13)  Dette er ikke tilfældet i den planlagte bebyggelse.  Der mangler 29 kvm friareal for at kunne opfylde kravene til den planlagte bebyggelse.

 

Rettelser til tallene:

På nuværende tidspunkt er der 70 kvm kælder som skal lægges til bebyggelsens areal hvis denne ikke nedlægges.  Der eksisterer også et baghus på 16 kvm.  Disse to tal er så vidt jeg kan bedømme ikke medregnet i bebyggelsesarealet.

 

I alt er således bebyggelsen på 968 kvm.  Dette resulterer i en byggeprocent på 228 og en øget udnyttelse på 175%.  En byggeprocent på 228 er ikke det samme som en byggeprocent på ca 200.  (side 9)

Det nødvendige friareal for denne bebyggelse er 189 kvm.

Beboelse                       621 kvm

Erhverv                          347 kvm

 

Fastholder man at trappetårnet ikke indeholder altaner skal dette areal trækkes fra friarealet.  Trappetårnets areal er på de seneste tegninger 3,3 meter gange 7,5 meter eller 24,75 kvm.  Dette resulterer i et friareal på 127 kvm.  Der mangler således 62 kvm i friareal for at kunne opfylde kravene til den planlagte bebyggelse.

 

Idet eg ikke besidder snit og planer er jeg ikke i stand til at gennemskue tegnestuens beregninger.

 

Der har ikke tidligere været et trappetårn i ejendommen.   Man kan således ikke hævde at bebyggelsen, som er  af høj bevaringsværdi, bliver ført tilbage til  det oprindelige udseende. (side 10)  

På side 22 står der at læse ”For bebyggelse med højeste bevaringsværdi --- tillades kun ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden, når det medfører, at ejendommens dokumenterede oprindelige træk rekonstrueres, og når ændringen samtidig indgår harmonisk i forhold til nabobebyggelse og områdets bevaringsværdige helhed.”

 

Trappetårnet er en trappe og ikke kun en brandtrappe idet der ikke forefindes andre trapper i ejendommen.  Derfor må trappetårnet betragtes som en tilbygning og kan ikke medregnes i friarealet.

 

Med venlig hilsen,  Bodil Vaupel, MAA, AIA