Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde" > 1. Runde > Brev til Teknisk Udvalg > 15 april 2009

15 april 2009

Dato:    15 april, 2009

Til:        Alle Byrådsmedlemmer

            Kerteminde Kommune

 

Hermed fremsender jeg mine betragtninger vedrørende ombygning af Det Gamle Magasin med adressen Langegade 2c i en del af pakhuset tilhørende Paludan Müllers fødehjem i Kerteminde.

 

Det gør jeg fordi jeg fornemmer at Byrådet ikke har fuldt indblik i de mange byggesager de skal gennemgå og mangler ekspertviden for at stå bedre rustet til at vurdere om en byggesag fortjener dispensation eller ikke skal godkendes.  Der er ikke tid nok ved de sidste møder at sætte sig ind i alle detaljer.  Med dette brev og vedlagte skrivelser vil jeg forsøge at komme dette i forkøbet.

 

Når byggesagen først er blevet godkendt af Byrådet er det for sent.  Derfor stiler jeg efter en sag som endnu ikke er godkendt og endnu ikke har opnået byggetilladelse for at komme et uheldigt udfald i forkøbet.

 

Materiale som ikke er gengivet i denne mappe men som jeg henfører til er et notat fra Robert Mogensen, arkitekt og senior konsulent ved COWI A/S dateret d 25. september 2008 ”Ombygning af Det gamle Magasin”.  Dette dokument kan man rekvirere fra Jørn Lunde, Teknisk Forvaltning i Kerteminde Kommune.

 

Her kan man ligeledes rekvirere tegninger udfærdiget af tegnestuen Sunke og Dydensborg om det foreslåede projekt i Det Gamle Magasin.

 

Bygningsreglementet gældende for opgaven er BR08 og dets anvisning SBI 216 som er gratis tilgængelige på nettet. Den gældende lokalplan for området er Lokalplan 80 som også er gratis tilgængelig på nettet.

 

Disse dokumenter har jeg baseret mine udtalelser omkring.

 

En Lokalplan er til for at den skal overholdes.  Det samme gælder bygningsreglementet.  Dette er spillereglerne.  Materialet er offentligt bekendtgjort og findes på Internettet eller ved henvendelse til Kommunen.  Det er den potentielle købers ansvar at sætte sig ind i spillereglerne.  Mener den potentielle køber at han ikke kan udnytte ejendommen som ønsket indenfor reglerne, så skal han undlade at købe ejendommen.  Han vil uden tvivl finde en anden ejendom et andet sted som er egnet til formålet.

 

Er der begået en fejl skal den rettes.  Den skal i hvert fald ikke gentages.

 

Med venlig hilsen,  Bodil Vaupel, MAA, AIA