Byggematadoren i Kerteminde
Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde"

Velkommen til                                        "Byggematadoren-Kerteminde"


MAGASINGÅRDEN

 • Natur- og Miljøklagenævnet ophæver d. 1. oktober 2014 Kerteminde Kommunes endelige vedtagelse af Lokalplan 244 (Magasingårdens karre), der fandt sted den 19. september 2013. 

 •  

 • Natur og Miljøklagenævnet ophæver d. 6. august 2014 Kerteminde Kommunes tilladelse til ventilationsristen i facaden på ejendommen Langegade 2A i Kerteminde.  Denne tilladelse er ugyldig og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling.
 •  
 • Statsforvaltningen ændrer d. 18. juli 2014 kommunens afgørelse vedrørende aktindsigt efter byggeloven.  Kommunen har ikke overholdt fristen for aktindsigt efter offentlighedslovens § 36.
 •  
 • NMKN ophæver d. 29. oktober 2013 Kerteminde Kommunes tilladelse til påbegyndelse af restaurationsvirksomhed i bebyggelsen på ejendommen på Langegade 2A.   29. oktober 2013,  https://db.tt/095iFi9P     
 •  
 • NMKN ophæver Kerteminde Kommunes afgørelse af d. 14. febr. 2013 om ændring af anvendelse af Langegade 2A fra butik til restaurant.  Samtidig sender MNKN sagen videre til Statsforvaltningen.  29. maj 2013  http://db.tt/BZ2SIdbE

 • NMKN ophæver Kerteminde Kommunes afgørelse af d. 29. maj 2012 om dispensation til ændring af tagdækning på trappetårnet, Magasingården, Langegade 2C, Kerteminde.  Samtidig sender MNKN hele sagen videre til Statsforvaltningen.  9. jan. 2013

 •  

 • NMKN ophæver Kerteminde Kommunes afgørelse af d. 25. oktober 2011 om, at en anvendelse af Benners Kiosk til restaurationsformål, er i overensstemmelse med lokalplanen:   NMKN afgørelse, ulovlig anvendelse, Benners Kiosk 25.4.2012
 •  
 • NMKN ophæver Kerteminde Kommunes afgørelse af d. 15. september 2010 om byggetilladelse til Langegade 2E, Unikbygningen.  Byggetilladelsen er ulovlig og er hjemsendt. Naturklagenævnets afgørelse, ulovlig byggetilladelse:  21.2.2012 
 •  
 • NMKN vil ophæve Kerteminde Kommunes afgørelse om byggetilladelse af d. 04.12.2009, til Langegade 2C, Magasingården, hvis ikke kommunen kan påvise at der er givet dispensation for ulovlighederne. Naturklagenævnets afgørelse, ulovlig byggetilladelse:  14.2.2012 
 •  
 • Ombudsmanden har afgjort d. 20.12.2011(1)(2) meddelt at byggetilladelsen af d. 04.12.2009, til Langegade 2C, Magasingården, er ulovlig uden de nødvendige dispensationer.
  •  
  • Læs om "GRÅZONE POLITIK" i Kerteminde Avis d. 2. jan. 2014
  •  
  • Brev til borgmesteren:  17.1.2012
  •  
  • Brev fra borgmesteren:  23.1.2012
  •  
  • KJAVIS.dk  d. 25. febr. 2012:  Google: "Kerteminde får en "begmand" fra Natur- og Miljøklagenævnet"  
  •  
  • Opsummering af klager til Statsforvaltningen: 8.3.2012

OVERSIGTSKORT

ARKIV

 

 

Formålet med denne hjemmeside er at holde Byrådet og Teknisk Forvaltning ansvarlige for at Lokalplanerne i områderne holdes i hævd.

Lokalplanerne er til for at overholdes.  En dispensation bør kun udstedes når der kan påvises en nødvendighed.

Indsigelser fra naboer er en del af processen.  At der ingen indsigelser er giver ikke grønt lys for en dispensation hvis ansøgningen i øvrigt strider imod Lokalplanen.

For os som holder af at bo i en velbevaret fiskerby gælder det om at:

Systematisere vores arbejde.

Koordinere vores anstrengelser.

Organisere vores kræfter.

Fokus på denne hjemmeside er Lillestranden, Lokalplan 79 og Kerteminde Bymidte, Lokalplan 80.

Læserbreve er velkomne.  Klik på "Mailform" til venstre eller benyt e-mail adressen: byggematadoren.kerteminde@gmail.com

Læg mærke til at hjemmesiden har en bindestreg og e-mail adressen har et punktum.

Hvis et læserbrev må lægges ud på hjemmesiden, så venligst noter en tilladelse i brevet.

Inviter en ven til at besøge hjemmesiden.  Jo flere vi er jo bedre.

Følg med i www.Byggematadoren-Kerteminde.dk  og bliv opdateret omkring møder og de seneste udviklinger.

Hjemmesiden vil også blive benyttet til at indsamle underskrifter når tiden er inde.